مراکز اداری و خدماتی کیش - تور کیش لحظه آخری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اوقات شرعی جزیره کیش در تمام طول سال، شامل: وقت اذان صبح کیش ، طلوع آفتاب کیش، اذان مغرب و اشاء کیش، غروب آفتاب کیش و نیمه شب شرعی کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: روزبهانی و شرکا کيش

صاحب امتیاز: محسن روز بهانی

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: ميانجی تبريزی و شرکا

صاحب امتیاز: نصراله ميانجی تبريزی

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: دانش وشرکا کيش

صاحب امتیاز: عبدالحميد دانش

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی:باجه لاری کيش

صاحب امتیاز: عبداله لاری

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: صادقی وشرکا کیش

صاحب امتیاز: سيد محمد معين صادقی

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: لاری کيش

صاحب امتیاز: عباس درويش عبدالله – عبدالرزاق لاری

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: نوری وشرکا

صاحب امتیاز: احمد نوری

زمینه فعالیت شرکت صرافی نوری وشرکا

زمینه فعالیت شرکت صرافی نوری وشرکا

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: سمیعی زفرقندی وشرکا

صاحب امتیاز: علی اصغرسمیعی زفرقندی

زمینه فعالیت شرکت صرافی سمیعی زفرقندی وشرکا

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت ورزش و آموزش مرکز ورزش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مدیریت مهاجرت و گذرنامه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مدیریت بازرگانی(صدور مجوز)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دفتر ملاقات مردمی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دفتر معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بندرگاه مسافری کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

امورزنان (شعبه مهستان)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

امور زنان (کمپ سحر)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

امور حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره گمرک کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره کل حسابداری سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره کل ارزیابی عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره بهزیستی کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره آموزش پرورش و مرکز اسناد سازمان منطقه آزاد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 تلفنهای ضروری کیش

لیست تلفن های ضروری کیش شامل تلفن های ادارات کیش، بانک های کیش، بیمارستان های کیش، صرافی های کیش، هتل های کیش، کلینیکهای کیش، داروخانه های کیش و....

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملت شعبه مرکزی کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملت  در جزیره کیش شعبه سفین

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملت در جزیره کیش شعبه پردیس 2

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملت در جزیره کیش شعبه پردیس 1

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک تجارت در جزیره کیش شعبه مرکزی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک تجارت در جزیره کیش شعبه ونوس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک تجارت در جزیره کیش شعبه سفین

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک تجارت در جزیره کیش شعبه پردیس 1

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک صادرات در جزیره کیش شعبه پردیس 2

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک صادرات در جزیره کیش شعبه پردیس 1

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک صادرات در جزیره کیش شعبه زیتون

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک صادرات در جزیره کیش شعبه مرجان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک صادرات در جزیره کیش شعبه ونوس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک صادرات در جزیره کیش شعبه سفین

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک صادرات در جزیره کیش شعبه مرکزی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملی شعبه بندرگاه کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملی شعبه مرکزی کیش

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملی شعبه ونوس کیش

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملی شعبه مرجان کیش

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملی شعبه پردیس 2 کیش

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملی شعبه پردیس 1 کیش

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بانک ملی شعبه صفین کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف در سال 1383 فعاليت خود را با همكاري دانشگاه كيش (وابسته به سازمان منطقه آزاد كيش ) در جزيره كيش آغاز كرد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

یکی از بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین دانشگاه‌ها در کشور مراکز و واحدهای تحت‌پوشش دانشگاه پیام‌نور هستند که تعداد قابل‌توجهی از داوطلبان ورود به آموزش عالی را پوشش می‌دهند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دانشگاه تهران، با حدود 80 سال پيشينه موثر و با توجه به برنامه­ هاي راهبردي بلندمدت علمي، آموزشي و پژوهشي خود و تحقق اهداف مشخص شده چشم انداز بيست ساله كشور ،پرديس بين المللي كيش را در سال 1386 تاسيس و توسط جناب آقاي دكتر ضرغام با سوابق علمي آموزشي و اجرايي برنامه ريزي و راه اند...

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

با توجه به تلاش ها و پیگیری مستمر مسئولان راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی در جزیره کیش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جزیره کیش در پاییز 1389 و با پذیرش دانشجویان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف آغاز به کار کرد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل شده است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 دانشکده پزشکی پردیس بین الملل در اسفند ماه 1386 در جزیره کیش تاسیس شد.این دانشکده سالانه 60-50 نفر دانشجوی پزشکی را ازطریق کنکور سراسری می پذیرد
 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 در مقدمه بررسی های اولیه در مورد مکان مناسب راه اندازی واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظرف سالهای 1384 و 1385 صورت گرفت و در نهایت جزیره کیش به عنوان اولین محل

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کلینیک امام علی  یکی از مراکز درمانی جزیره زیبای کیش می باشد که زیر نظر مستقیم سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت می کند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

 

 

مرکز توسعه سلامت

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

داروخانه مهرکیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

داروخانه سالار کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

داروخانه مرکز بهداشت بوعلی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

داروخانه عمید کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

داروخانه سها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

داروخانه پردیس کیش

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کلینیک پزشکی مهر کیش ، جدید ترین و مدرن ترین مرکز بهداشتی خصوصی جزیره زیبای کیش است. این مرکز بهداشتی به همت جناب آقای دکتر علی صبور به بهره برداری رسیده است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

داروخانه پدافند هوایی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

داروخانه بیمارستان کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کلینیک پزشکی مهر کیش ، جدید ترین و مدرن ترین مرکز بهداشتی خصوصی جزیره زیبای کیش است. این مرکز بهداشتی به همت جناب آقای دکتر علی صبور به بهره برداری رسیده است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آموزش و مراقبت های پیش از بار داری، دوران بارداری و پس از زایمان، آموزش و مراقبت گروه های مختلف سنی شامل كودكان از نوزادی تا سالمندی، آموزش زنان در سنین باروری، آموزش شیوه زندگی سالم و خود مراقبتی آموزش و مشاوره تغذیه صحیح به تفكیك همه گروه‌های سنی و مراقبت‌های دهان ...

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرکز بهداشت کیش 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بیمارستان فوق تخصصی ایرانیان کیش(خصوصی وبین المللی ) با دارا بودن متخصصان زنان وزایمان، جراحی قلب، این بیمارستان فوق تخصصی در دوطبقه و به مساحت دو هزارو 400 متر مربع ساخته شده است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بیمارستان کیش در سال 1372در قطعه زمینی به مساحت 5000 و زیربنای 6800مترمربع و در یک طبقه تاسیس شده است.پوشش درمانی بیمارستان جزیره کیش شامل جزایراطراف ، کشتی های عبوری و سکوهای نفتی می باشد.